قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

« 104هفته گذشت»

🥀

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
آنقدر که خالی شده بعد از تو جهان…

313-313.ir

https://313-313.ir/