قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

همسرداری

وقتی با همسر خود صحبت میکنید و چیزی نمی گوید یا حرکتی از او نمیبینید حتماً به معنی آن نیست که همسرتان به گفته های شما توجه نمی کند.

شاید گاهی او ترجیح میدهد ساکت باشد و در مورد آنچه شما می گویید، فکر کند.

🍏#مشاوره
🍏#همسرداری
313-313.ir

https://313-313.ir/