قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آسایش در سایه امنیت

پل ارتباطی مردم با وزارت اطلاعات ستاد خبری می باشد.ستادهای خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 به صورت شبانه روز آماده دریافت گزارشات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شما می باشد.

ستاد خبری 113پل ارتباطی مردم با وزارت اطلاعات

ستاد خبری وزارت اطلاعات 113

https://313-313.ir/