قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اگر میخوای توی رفتار و برخوردت با همسرت موثرتر و لطیف تر باشی:

💕💞💕💞💕💞💕💞

💕وقتی همسرت حرف میزند مستقیم #نگاهش کن
💞 مرتب با سر حرفش را تایید کن
💓 جملات تاییدی بگو. مثل درست میگی و…

💖 و مهمتر از همه اینکه #لبخند به لب داشته باش ☺️

همسرانه

313-313.ir

https://313-313.ir/