قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 ملت ایران زیر تابوت شهید سلیمانی وحدت و هویت خود را نشان داد

▪️ رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مردم قم. ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

313-313.ir

https://313-313.ir/