قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مراسم عزاداری مریم رجوی برای هواپیمای اوکراینی شبیه گریه ابوبکر البغدادی برای مردم عراق و سوریه است!

https://313-313.ir/