10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فلج فیک لیدر براندازها شفا پیدا کرد

🔴فلج فیک لیدر براندازها شفا پیدا کرد

🔹 خالد پیرزاده یکی از لیدرهای اغتشاشات سال گذشته که در راستای کسب اعتبار بیشتر مدعی بود توسط مامورین امنیتی مهره های کمرش شکسته و مادام العمر فلج شده است! سه ماه پس از آزادی با پای خودش در مراکز تجاری رفت و آمد می کند!

🔹 تا بار دیگر ثابت شود دروغگوترین آدم ها براندازها هستند

https://313-313.ir/