قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔺پوستر | ابتدای انتقام

🔹به مناسبت دومین سالگرد نخستین حمله رسمی توسط نیروهای‌مسلح یک کشور، به نیروهای آمریکایی، از زمان جنگ جهانی دوم

313-313.ir

https://313-313.ir/