روز: 14 آبان 1400

درمحضراهل_بیت

امام جعفر صادق(؏)می‌فرمایند:✍️سِتَّةٌ لاتَكونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَالنَّكَهُ وَالحَسَدُ وَاللَّجاجَةُ وَالكَذِبُ وَالبَغىُ. شش(صفت) در مؤمن نيست: سخت گيرى،بى خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويىو تجاوز. 💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج
ادامه مطلب

🌿💗-خدا همیشه ‌همراهته،…

🌿💗-خدا همیشه ‌همراهته،اگر تو خدا رو نمی‌‌بینیخدا تو رو میبینه‌…(: پس ‌فکر ‌نکن‌ توی‌ خلوتهاتمیتونی‌ گناه ‌کنی( :خدا ‌مدام ‌حواسش ‌بهت‌ هست!این‌ تویی ‌کهبعضی‌ وقتا‌ یادت‌ میره…💔 به‌نام‌اوکه‌هرچه‌دارم‌ازاوست^^
ادامه مطلب

🔴 آمریکا از داعش هم دزدی کرده!

داعش تو سوریه و عراق طلا هم میدزدید و به صورت شمش درمیاورد، آمریکا به دولت عراق و سوریه قول میداد که طلاها رو از داعش میگیره از
ادامه مطلب

🔸رضایت ناخدای نفتکش توقیفی از خوش‌رفتاری ایران

▫️ناخدای کشتی Southys که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد به سفارت ویتنام در ایران گفته تمامی ۲۶ خدمه کشتی سالم هستند و با آنها خوش‌رفتاری
ادامه مطلب

🔺ترند شدن هشتگ ”ایران به شیطان سیلی زد“

🔹به دنبال اقدام مقتدرانه نیروی دریایی سپاه پاسداران در ناکام گذاشتن تلاش آمریکا برای سرقت نفت ایران، کاربران شبکه های اجتماعی لبنان با همرسانی هشتگ های «ایران به
ادامه مطلب

‹🍂🎭^مۍ‌گفت :

هر‌وقت‌فکرکردۍخیلےعاشقےیہ‌سربروگلزارشهدا‌رسم‌عاشقےهم‌یاد‌بگیر..!シ(:♥️🌿 🚛⃟🌸¦⇢‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#ابو_طاها ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜 313-313.ir https://313-313.ir/
ادامه مطلب

تـاٰامامِ‌عاشِقـاٰن‌غـایِبْ‌اَسْـت…

«📗⃟💚» – تـاٰامامِ‌عاشِقـاٰن‌غـایِبْ‌اَسْـت…اِطـاٰعَتْ‌اَزْ‌خامـِنـِھ‌اۍ‌ۅاجِبْ‌استْ..シ! ابو_طاها ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜 313-313.ir https://313-313.ir/
ادامه مطلب