روز: 3 آبان 1400

🔴 یک سوم شرکت‌ها و مؤسسه‌های اسرائیلی هدف حملات سایبری قرار گرفتند

🔹 دست کم یک سوم از شرکت‌ها و مؤسسه‌های اسرائیلی طی یک هفته گذشته در معرض حملات سایبری قرار گرفتند. 313-313.ir https://313-313.ir/
ادامه مطلب

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله:

الزُّهْدُ فِي اَلدُّنْيَا قَصْرُ اَلْأَمَلِ وَ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ اَلْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ زهد به دنيا ، عبارت است از: كوتاه كردن آرزو، گزاردن شكر
ادامه مطلب

الهی قدم‌های گمشده‌ای دارم

که تنها هدايتگرش تويیو به آزمون هايی دچارمکه اگر دستم را نگيریو مرا به آنها محک بزنیشرمنده خواهم شدبا اين همه باكی نيستزيرا من همچو تويی دارمتويی که
ادامه مطلب