روز: 2 مرداد 1400

چقدر به هم نزديک و مربوطند:

چقدر به هم نزديک و مربوطند:«قربان»،«غدير»،«عاشورا» 🔴«قربان»:تعريف عهد الهى🟠«غدير»:اعلام عهد الهى🟢«عاشورا»:امتحان عهد الهى 🟡چقدر آمار قبولى پايين است! 🔵نه فهميدند عهد چيست؟🟣نه فهميدند عهد با كيست؟⚫️نه فهميدند عهد
ادامه مطلب

✅اوج بی نیازی در عصر ظهور

✍️هرچند در عصر ظهور نعمت‏هاى مادى به حد نهایی خود می‌رسند، اما در اين ميان بركات معنوى و روحى نيز وجود دارد كه ارزش آنها بسیار بیشتر از
ادامه مطلب

سـلام‌ امام‌ زمانم

♥️🍃يامَنِ‌احْتَجَبَ‌في‌سُرادِقاتِ‌عَرْشِهِعَنْ‌اَنْ‌تُدْرِكَهُ‌الاَْبْصارُ/•°🌱اے آن‌کسی‌ كه،در سراپرده‌هاے عرشتپنهان گشته‌اے، از آنكهچشم‌ها تو را دريابند!…🍃 اللّھمَّ‌عَجِّـلْ‌لِوَلِیِّڪَ‌الفَـرَج 💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜 313-313.ir http://313-313.ir/
ادامه مطلب