هر‌آنچھ‌به‌رویا‌وسعٺ‌میدهد

http://313-313.ir/


عبارت‌را‌تنگ‌میکند.‌روی‌دیگر‌این‌سخن‌
به‌ما‌میگوید:ادم‌بی‌رویا‌پرحرف‌میشود.’𖠌

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

313-313.ir

http://313-313.ir/

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *