💫زندگی‌مان را با امام زمان علیه السلام گره بزنیم

💫 زندگی‌مان را با #امام_زمان (عج) گره بزنیم. این ‌طور نباشد که فقط در دعای ندبه یاد امام زمان باشیم.
👈در متن زندگی با امام زمان محشور باشیم. در درست عمل کردن با امام زمان محشور باشیم. اگر این ‌طور شد، آن ‌وقت امام زمان در صحنه مؤثر است.

🍃لذا دارد یک کسی خدمت #امام_صادق (علیه السلام) رسید، عرض کرد من می‌آمدم عده‌ای گفتند: سلام ما را به آقا برسان و بگویید: برای ما دعا کنند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: فکر می‌کنید ما برای شما دعا نمی‌کنیم؟ هر روز اعمال شما بر ما عرضه می‌شود و وقتی ما می‌بینیم کوتاهی‌هایی از شما صورت گرفته، ناراحت می‌شویم و برای شما دعا می‌کنیم که خدا توفیق بدهد جبران کنید و برگردید.
✅یعنی هر فعل هر روز من به حضرات عرضه می‌شود. آن‌ وقت می‌شود من در دعای ندبه بنشینم زار بزنم ولی در روز رفتار من طور دیگری باشد؟ 😓


نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *